Reklamace

Pro uplatnění reklamace zboží v zákonné dvouleté lhůtě máte k dispozici formulář níže. Ten prosím vytiskněte, vyplňte, podepište a odešlete e-mailem, nebo v zásilce s vráceným zbožím spolu s dokladem o koupi zboží na www.woodas.cz.

Formulář si stáhněte zde: Reklamační formulář v PDF

 

Adresát (prodávající):

VESMETAL s.r.o.      

IČ: 09755225, DIČ: 09755225

Jaurisova 515/4

140 00 Praha - Michle

E-mailová adresa pro zaslání: info@woodas.cz

Záruka

Právo z vady zboží můžete uplatnit dle zákonné lhůty do 24 měsíců od převzetí zboží. Neodpovídáme ale za běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží neodpovídáme za vady, které odpovídají míře jeho používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží již při převzetí zákazníkem.

Odpovědnost za vady vyplývající z nevhodného způsobu užití dle povahy zboží 

Společnost Vesmetal s.r.o. jako provozovatel e-shopu www.woodas.cz nenese odpovědnost za vady:

  • vzniklé nevhodným výběrem zboží,
  • užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem,
  • způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením,
  • vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku,
  • nedodržením způsobu ošetřování,
  • nenahlášením vady bez zbytečného odkladu.

 

V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Reklamace a její průběh

Reklamaci je možné uplatnit v naší provozovně osobně, nebo za využití některého z dopravců. K vyřízení je potřeba předložit vyplněný Reklamační formulář a doklad prokazující koupi zboží na www.woodas.cz (doklad o zaplacení, číslo objednávky).

V rámci reklamačního procesu Vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace/odmítnutí reklamace.

Doručení na adresu

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat dopravcem, zašlete zásilku na adresu provozovny:

Woodas.cz

BLATNICKÁ 1048

698 01 VESELÍ NAD MORAVOU

 

Do zásilky vložte vyplněný Reklamační formulář a kopii dokladu prokazující koupi zboží (doklad o zaplacení/číslo objednávky). V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku.

V případě uznání reklamace Vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny, a to na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky/předání dopravci.

O průběhu celé reklamace budete informováni e-mailem.

Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že Woodas porušilo podstatným způsobem smlouvu. Zákazník pak má právo rozhodnout se mezi odstraněním vady, dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny anebo odstoupením od smlouvy.